DC

  Distribution Centre

  ศูนย์จัดจำหน่าย หรือ ศูนย์กระจายสินค้า
ค่าเก็บสินค้า
เก็บ
เดือนละ 100 บาท/1 หน่วย  
พื้นที่เก็บสินค้า  
พื้นที่เก็บสินค้า ขนาด 40×60×50  
 
ค่าแพ็คสินค้า
แพ็ค
เริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น  
รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าแรงต่อชิ้น  
ชิ้นต่อไป 5 บาท/ชิ้น  
 
ค่าส่งสินค้า
ส่ง
ใช้อัตรเดียวกับค่าส่งของผู้ให้บริการ  
เช่น ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น  
 

*บริการเสริม รับออเดอร์สินค้า

*บริการเสริม รถรับ-ส่งสินค้า/เอกสาร ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล


more package